Ingegjerd Mandt

 

  Former   Terriner   Fat & veggobjekter
 

 Former

 

 Terriner

 

 Fat & veggobjekter

           
  Kopper   Håndsteiner   Mugger & annet
 

 Kopper

 

 Håndsteiner

 

 Mugger & annet

           
  Nyeste arbeider   Utstillinger    
 

 Nyeste arbeider

 

 Utstillinger

 

 

 
 
© Copyright Ingegjerd Mandt/ BONO 2016-. Verkene på dette nettstedet er beskyttet etter Lov om Opphavsrett. Bruk av verkene forutsetter hjemmel i lov eller samtykke fra rettighetshaveren.