Ingegjerd Mandt

2020 «Reddhare, redd hare». Modellert leirgods, h. 0,42m x b 0,16m x d 0,23m. Foto/Ingegjerd Mandt ©